4

5

Historien bag Kongsted Sparekasses Fond:

Den 1. maj 2013 blev Kongsted Sparekasse en del af Møns Bank, og afdelingen i Kongsted videreføres med den nuværende placering og de nuværende medarbejdere.
Du vil med andre ord fortsat have mulighed for at benytte afdelingen på samme måde som hidtil, ligesom du kan fortsætte med samme kontonumre, netbank samt betalings- og kreditkort.
Udover at du kan benytte afdelingen i Kongsted, får du samtidig mulighed for også at blive betjent i Møns Banks andre afdelinger (i Stege, Præstø, Fanefjord, Klintholm Havn og på Bogø).
Et fælles mål med sammenlægningen har været at sikre et endnu stærkere lokalt forankret pengeinstitut. Møns Bank har i forvejen oplevet en meget positiv udvikling i Præstø-området, og Kongsted er en naturlig forlængelse heraf. Møns Bank vil som stærk lokalbank i mange sammenhænge virke som katalysator for udviklingen i vores lokalområde.

Sammenlægningen giver desuden en række nye muligheder og fordele for sparekassens kunder.

Du kan læse mere om Møns Bank og de mest generelle spørgsmål vedrørende sammenlægningen under 'Få mere at vide' i boksen til højre.
Vi ønsker dig velkommen i Møns Bank.